De gereedschapskist van Praktijk Natuurlijk Inzicht is goed gevuld! Door verschillende opleidingen en nascholingen beschikt Praktijk Natuurlijk Inzicht over een elkaar versterkend aantal methodieken voor begeleiding. Door continue bij- en nascholingen wordt kennis binnen de praktijk onderhouden en uitgebreid.

Na het (gratis) kennismakingsgesprek bepaal jij of je de samenwerking met Praktijk Natuurlijk Inzicht aangaat. Wanneer de intake heeft plaatsgevonden bespreken we het traject, welke methodieken ingezet worden en een raming van de investering. Tijdens het traject kunnen aanvullende methodieken ingezet worden. Dit zal altijd eerst met jou besproken worden.