Wat is een burn out?

Burn out is een toestand van overspannenheid die kan ontstaan door emotionele overbelasting. Je voelt je bij een Burn out ook echt opgebrand, je hebt geen energie op ook maar iets te doen.

Een burn out komt vaak voor bij sociale beroepen in:

  • welzijnswerk,
  • de gezondheidszorg,
  • het onderwijs
  • en vaker bij managers
  • en werkende vrouwen.

Vaak wordt de term overspannen gebruikt om een burn out aan te duiden, maar er is wel degelijk een groot verschil tussen overspannen en een burn out. Overspannen heeft vaak een oorzaak die in het recente verleden ligt terwijl je bij een burn out deze grens allang bent over gegaan. Overspannen zijn wordt ook vaak als het voorstadium van een burn out gezien..

Oorzaak van een burn out

Meestal wordt een burn out als een werkgerealateerd probleem gezien. Vaak ontstaat het als gevolg van stress en een langdurige emotionele overbelasting.
Risicofactoren zijn:

  • Lage beloning,
  • geen of weinig waardering,
  • hoge werkdruk,
  • slechte sfeer

Veelal mensen in de gezondheidszorg en het onderwijs vormen de risicogroep. Wanneer je perfectionistisch bent, dus de lat voor jezelf erg hoog legt loop je risico. Ook is er verband tussen de opleiding en

Vooral werknemers in het onderwijs en de gezondheidszorg zijn een risicogroep. Ook wanneer je erg perfectionistisch bent en de lat altijd hoog legt, loop je extra risico. Daarnaast komt werkstress in het bijzonder voor bij mensen tussen de 35 en 55 jaar. Er is ook een verband tussen opleiding en werkdruk. Hoe hoger je bent opgeleid, hoe groter de kans op werkstress.

Symptomen van een burn-out

Bij een burn-out worden drie reacties onderscheiden. Emotionele uitputting, depersonalisatie (het gevoel buiten je eigen lichaam of geest te staan) en verminderde persoonlijke bekwaamheid. Deze reacties hoeven niet gelijktijdig voor te komen. Specifieke symptomen van een burn-out zijn:

Neurotische klachten zoals schuldgevoelens, angsten, depressies of obsessies manifesteren zich meestal in een latere fase.

De term Burn out is voor het eerst gebruikt in het begin van de jaren zeventig door Herbert Freudenberger en Christina Maslach, twee Amerikaanse psychotherapeuten die patiënten over de vloer kregen met gelijkaardige klachten. Op het eerste zicht doen de klachten bij een Burn out denken aan een depressie, maar het betreft hier duidelijk een ander syndroom dat bijgevolg ook anders behandeld moet worden.
De definitie van een Burn out

Algemeen wordt gesteld dat er sprake is van een Burn out wanneer iemand te kampen heeft met extreme vermoeidheid, een duidelijk cynisme en dus afstand van zowel zijn of haar werk als zijn of haar collega’s en het gevoel persoonlijk niet meer bekwaam te zijn om goed te presteren binnen de job. Een Burn out is altijd werk gerelateerd en komt vaak voort uit een periode van extreme werkdruk of stress binnen de werkomgeving. Mensen die met een Burn out te maken krijgen, zien het absoluut niet zitten om nog langer naar het werk te gaan.
De erkenning van een Burn out

Het is belangrijk dat een Burn out erkend wordt als een echt syndroom en mensen die ermee te maken hebben dus ook een echte behandeling kunnen krijgen. Vroeger was dit niet het geval en werden mensen met een Burn out gezien als profiteurs die gewoon geen zin hadden om te werken. Er was veel onbegrip waardoor de werknemer zich nog slechter ging voelen en zijn zelfvertrouwen volledig kelderde.
De behandeling van een Burn out

In tegenstelling tot wat vroeger vaak het geval was, worden mensen met een Burn out geen maanden meer in ziekteverlof gezet. Dit was ook absoluut niet de juiste behandeling gezien het gevolg meestal was dat de patiënt geheel arbeidsongeschikt werd en zich nog slechter ging voelen. Tegenwoordig wordt een Burn out behandeld aan de hand van therapie sessies gedurende een korte periode van enkele weken. Tijdens deze sessies wordt gezocht naar de oorzaak van de Burn out. Vaak kunnen enkele kleine veranderingen binnen de werkomgeving al een groot verschil maken. Ook de keuze om over te stappen van een voltijdse naar een halftijdse job biedt weleens soelaas.