VERGOEDINGEN PRAKTIJK NATUURLIJK INZICHT

Steeds meer werkgevers zijn bereid tot het vergoeden van een traject.

Livvit Achmea Zilveren Kruis

Het individuele HeartMath programma Werken aan Veerkracht! (voorheen Stress Reductie Programma) wordt door het Livvit pakket van Achmea Zilveren Kruis vergoed.

Livvit is een samenhangend geheel van diensten, trainingen en cursussen voor werknemers binnen Hogescholen, gericht op het structureel terugdringen en voorkomen van verzuim. Het programma Werken aan Veerkracht! wordt 100% vergoed bij hogescholen die aangesloten zijn bij Livvit!

zilverenkruis

UWV Wajong

Vanaf 15 oktober 2015 vergoedt ook het UWV het individuele programma Werken aan Veerkracht! voor cliënten die een Wajong uitkering ontvangen.

Ik adviseer u voor het starten van een traject of inplannen van een consult, contact op te nemen met uw zorgverzekering over de hoogte van vergoeding die voor u geldt.

logo-uwv